Blog

by JobFunders

Kom meer te weten over JobFunders, hoe het werkt, wat de voordelen zijn, wat de ervaringen van de community zijn… en hoe jij er het maximum uit kan halen!

JobFunders
Referral recruitment

Referral recruitment, ook wel bekend als een employee referral programma, is een krachtige wervingsstrategie waarbij bedrijven hun huidige werknemers aanmoedigen om geschikte kandidaten voor openstaande vacatures aan te dragen. Het concept berust op het feit dat werknemers vaak goed op de hoogte zijn van de bedrijfscultuur en de vereisten van de functie, waardoor ze in staat zijn om potentiële kandidaten te identificeren die goed zouden passen binnen de organisatie.

Voorbeelden van bekende bedrijven

Bekende Amerikaanse en Europese bedrijven maken al met succes gebruik van referral recruitment. Maar ook kleinere organisaties en bedrijven in België passen deze strategie met succes toe. Enkele voorbeelden zijn:

 • Google (VS): Google heeft een uitgebreid employee referral programma waarbij werknemers financiële beloningen ontvangen voor succesvolle verwijzingen. 1
 • Facebook (VS): Facebook stimuleert werknemers om kandidaten aan te dragen en biedt bonussen aan bij succesvolle aanwervingen. 2
 • Apple (VS): Apple heeft een intern verwijzingsprogramma waar werknemers financiële en niet-financiële beloningen kunnen verdienen voor het aandragen van kandidaten. 3
 • Spotify (Europa): Spotify heeft een referral programma waarbij werknemers bonussen kunnen verdienen voor het aandragen van succesvolle kandidaten. 4
 • Booking.com (Europa): Booking.com stimuleert werknemers om geschikte kandidaten aan te dragen en biedt financiële beloningen voor succesvolle referrals. 5

Voordelen van referral recruitment

Referral recruitment biedt een scala aan voordelen voor bedrijven:

 1. Hogere kwaliteit van kandidaten: Kandidaten die via verwijzingen worden aangenomen, worden vaak beoordeeld als “zeer goede” kandidaten door werkgevers. Dit komt doordat verwijzingen al een zekere mate van validatie hebben ontvangen van de werknemer die hen heeft aanbevolen. 6
 2. Hogere retentiegraad: Werknemers die via referrals worden aangenomen, hebben een hogere kans om na twee jaar nog steeds bij het bedrijf te werken. Dit komt doordat ze al een connectie hebben met een werknemer en zich sneller kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur. 7
 3. Kostenbesparing: Referral recruitment kan de wervingskosten tot wel 50% verlagen, omdat er minder geld hoeft te worden besteed aan externe wervingskanalen zoals vacaturesites of wervingsbureaus. 8
 4. Snellere wervingstijd: De gemiddelde doorlooptijd voor het aannemen van een kandidaat via een referral is aanzienlijk korter in vergelijking met niet-referrals. Dit komt doordat werknemers al potentiële kandidaten kennen en de kwaliteit doorgaans hoger ligt. 9
 5. Verbeterde betrokkenheid van werknemers: Werknemers die deelnemen aan een referral programma zijn acht keer meer betrokken bij het bedrijf dan werknemers die niet deelnemen. Ze voelen zich meer betrokken bij het wervingsproces en kunnen bijdragen aan de groei van het bedrijf. 10
 6. Lagere inwerkingskosten: Bedrijven met een referral programma kunnen de inwerkingskosten met 16% verminderen, omdat nieuwe werknemers die via referrals komen sneller productief zijn. Dit komt doordat de kwaliteit en culturele fit van kandidaten hoger liggen en er al een informeel netwerk is via de betrokken medewerker. 11
 7. Versterking van de bedrijfscultuur: Werkgevers geloven dat referrals zorgen voor een betere culturele fit en een versterking van de bedrijfscultuur. Dit komt doordat er hogere betrokkenheid van medewerkers ontstaat en er meer gezocht wordt naar mogelijke fit met de bestaande medewerkers en organisatie. 12

Start vandaag nog met referral recruitment!

Wil je laagdrempelig starten met referral recruitment via eigen medewerkers en/of via het brede publiek om snel interessante kandidaten voor open vacatures te vinden? Bezoek onze website en meld je vandaag nog aan!

Footnotes

 1. Google’s Employee Referral Program
 2. Facebook’s Employee Referral Program
 3. Apple’s Employee Referral Program
 4. Spotify’s Employee Referral Program
 5. Booking.com’s Employee Referral Program
 6. Jobvite’s Recruiting Benchmark Report 2018
 7. Glassdoor’s Survey on Employee Referrals
 8. SHRM’s Employee Referral Programs Fact Sheet
 9. Jobvite’s Recruiting Benchmark Report 2020
 10. LinkedIn’s Referral Recruiting Report
 11. CareerBuilder’s The Hiring Site
 12. iCIMS’ Employee Referral Report